Skladanie múdrostí

Úloha hry: Určite poradie slov múdrosti.

Návod: Ťahaním myšou presuňte slová tak, aby ste zložili múdrosť.

  • krabica
  • príde
  • nikdy
  • čo
  • ako
  • neviete
  • cukríkov
  • život
  • je
  • najbližšie
Hra úspešne ukončená

Pokusy

0

nová hra