Skladanie múdrostí

Úloha hry: Určite poradie slov múdrosti.

Návod: Ťahaním myšou presuňte slová tak, aby ste zložili múdrosť.

  • vždy
  • duše
  • sa
  • s priemernou
  • stretali
  • mysľou
  • u tých
  • veľké
  • s odporom
Hra úspešne ukončená

Pokusy

0

nová hra