Anglický jazyk » Slovná zásoba » Zamestnanie a povolania

Vybrať vedomostnú kategóriu » Anglický jazyk » Slovná zásoba » Zamestnanie a povolania

Anglický jazyk - slovná zásoba z oblasti zamestnania a povolaní, vhodné pri hľadaní práce v anglicku :)

help
Pimp po slovensky


Pomalé načítavanie otázok ?