Biológia » Všeobecná charakteristika živých sústav

Vybrať vedomostnú kategóriu » Biológia » zvoliť podkategóriu

Otázky z úvodného učiva biológie, základná charakteristika biológie a živých organizmov.

Hlasovať za kvíz

Medzi fyzikálne abiotické faktory prostredia patrí:

Pomalé načítavanie otázok ?