Biológia » Všeobecná charakteristika živých sústav

Vybrať vedomostnú kategóriu » Biológia » zvoliť podkategóriu

Otázky z úvodného učiva biológie, základná charakteristika biológie a živých organizmov.

Hlasovať za kvíz

Organizmy, ktoré získavajú energiu z chemických látok vytvorených v autotrofných organizmoch, nazývame:

Pomalé načítavanie otázok ?