Genetika » Molekulové základy genetiky

Vybrať vedomostnú kategóriu » Genetika » zvoliť podkategóriu

V tejto kategórii nájdete testové otázky zo všetkých oblastí genetiky - od základných princípov genetickej informácie, cez genetiku bunky až po zložité genetické deje v populácii.

Hlasovať za kvíz

Pri replikácii DNA vznikajú dve dcérske molekuly DNA, ktoré:

Pomalé načítavanie otázok ?