Genetika » Dedičnosť u mnohobunkového organizmu

Vybrať vedomostnú kategóriu » Genetika » zvoliť podkategóriu

V tejto kategórii nájdete testové otázky zo všetkých oblastí genetiky - od základných princípov genetickej informácie, cez genetiku bunky až po zložité genetické deje v populácii.

Hlasovať za kvíz

Heterozygot, ktorý má v systéme krvných skupín AB0 dve navzájom kodominantné alely, má genotyp:

Pomalé načítavanie otázok ?