Genetika » Dedičnosť v populácii

Vybrať vedomostnú kategóriu » Genetika » zvoliť podkategóriu

V tejto kategórii nájdete testové otázky zo všetkých oblastí genetiky - od základných princípov genetickej informácie, cez genetiku bunky až po zložité genetické deje v populácii.

help
Faktor, ktorý ovplyvňuje, do akej miery sa alela podmieňujúca daný znak presadí v populácii, sa nazýva:


Pomalé načítavanie otázok ?