Genetika » Molekulové základy genetiky

Vybrať vedomostnú kategóriu » Genetika » Molekulové základy genetiky

Testové otázky z oblasti DNA a nukleové kyseliny: testovanie vedomostí z nukleových kyselín.

help
Aký je rozdiel medzi nukleotidom a nukleozidom?


Pomalé načítavanie otázok ?