Genetika » Mutácie

Vybrať vedomostnú kategóriu » Genetika » Mutácie

Testové otázky o genetických mutáciách, ktoré postihujú genetickú informáciu. Príčiny a následky genetických mutácií.

help
Ak sa poradie nukleotidov v DNA zmenilo z „TTA“ na „TT“, ide o:


Pomalé načítavanie otázok ?