Genetika » Mutácie

Vybrať vedomostnú kategóriu » Genetika » Mutácie

Testové otázky o genetických mutáciách, ktoré postihujú genetickú informáciu. Príčiny a následky genetických mutácií.

help
Ktorá z uvedených schém predstavuje substitúciu?


Pomalé načítavanie otázok ?