Hudobná teória » Dejiny hudby » Hudba v renesancii

Vybrať vedomostnú kategóriu » Hudobná teória » zvoliť podkategóriu

Tu nájdete otázky z hudobnej teórie. Kategória je výbornou pomôckou pre žiakov umeleckých škôl v odbore hudba.

Hlasovať za kvíz

1. generácia skladateľov nizozemských škôl vo svojej tvorbe vychádzala:

Pomalé načítavanie otázok ?