Hudobná teória » Akordy

Vybrať vedomostnú kategóriu » Hudobná teória » zvoliť podkategóriu

Tu nájdete otázky z hudobnej teórie. Kategória je výbornou pomôckou pre žiakov umeleckých škôl v odbore hudba.

Hlasovať za kvíz

Pri prísnom spájaní akordov sa akordy od seba líšia:

Pomalé načítavanie otázok ?