Hudobná teória » Dejiny hudby » Staroveká hudba

Vybrať vedomostnú kategóriu » Hudobná teória » zvoliť podkategóriu

Tu nájdete otázky z hudobnej teórie. Kategória je výbornou pomôckou pre žiakov umeleckých škôl v odbore hudba.

help
Staroveká grécka hudba bola:


Pomalé načítavanie otázok ?