Hudobná teória » Notové písmo

Vybrať vedomostnú kategóriu » Hudobná teória » zvoliť podkategóriu

Tu nájdete otázky z hudobnej teórie. Kategória je výbornou pomôckou pre žiakov umeleckých škôl v odbore hudba.

Hlasovať za kvíz

Súbor grafických znakov, skratiek, značiek a slovných výrazov, potrebných na zápis hudobnej skladby, sa nazýva:

Pomalé načítavanie otázok ?