Informatika » Číselné sústavy

Vybrať vedomostnú kategóriu » Informatika » zvoliť podkategóriu

Informatika je veda, ktorá sa v súčasnosti veľmi rozširuje. Môžete si overiť vaše informatické znalosti z oblastí princípov informatiky, počítačov, internetu, hardvéru, počítačových sietí a mnoho ďalších informatických odvetví.

TIP IT slovník

Hlasovať za kvíz

Číslo 10 v binárnej sústave je:

Pomalé načítavanie otázok ?