Fyzika » Fyzikalne veličiny a jednotky » Základné jednotky a miery

Vybrať vedomostnú kategóriu » Fyzika » Fyzikalne veličiny a jednotky » Základné jednotky a miery

Základné fyzikálne veličiny, jednotky, miery a ich značky

Hlasovať za kvíz

Ktorá veličina nepatrí medzi základné jednotky SI?

Pomalé načítavanie otázok ?