Fyzika » Fyzikalne veličiny a jednotky » Základné jednotky a miery

Vybrať vedomostnú kategóriu » Fyzika » Fyzikalne veličiny a jednotky » Základné jednotky a miery

Základné fyzikálne veličiny, jednotky, miery a ich značky

help
Ktorá rovnosť pri pohybe platí?


Pomalé načítavanie otázok ?