Fyzika » Fyzikalne veličiny a jednotky » Základné jednotky a miery

Vybrať vedomostnú kategóriu » Fyzika » Fyzikalne veličiny a jednotky » Základné jednotky a miery

Základné fyzikálne veličiny, jednotky, miery a ich značky

help
Astronomická jednotka je:


Pomalé načítavanie otázok ?