Literatúra » Realizmus na Slovensku

Vybrať vedomostnú kategóriu » Literatúra » zvoliť podkategóriu

Kvízy z literatúry rozdelené podľa literárnych smerov, svetová literatúra, slovenská literatúra, najvýznamnejší literárni autori a diela.

help
Dôvod, prečo sa starý Sýkora v diele Dies Irae rozhodne navštíviť syna počas jeho choroby u richtára Zimu:


Pomalé načítavanie otázok ?