Matematika » Logaritmy

Vybrať vedomostnú kategóriu » Matematika » zvoliť podkategóriu

Matematika v príkladoch. Rôzne kvízy z oblasti matematiky, logiky, čísiel, geometria, vzorce, rovnice, nerovnice, objemy, povrchy, obsahy, vlastnosti geometrických útvarov a telies a mnoho ďalšieho.

Hlasovať za kvíz

Doplňte znamienko namiesto ◊ aby platila rovnosť:
log(a/b) = loga ◊ logb

Pomalé načítavanie otázok ?