Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Ľudské telo

Vybrať vedomostnú kategóriu » Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Ľudské telo

Nemčina - ľudské telo: testové otázky z nemeckej slovnej zásoby.

Hlasovať za kvíz

Očné viečko

Pomalé načítavanie otázok ?