Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Množné čísla

Vybrať vedomostnú kategóriu » Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Množné čísla

Otázky týkajúce sa množných čísel nemeckého jazyka.

Hlasovať za kvíz

das T-Shirt

Pomalé načítavanie otázok ?