Osobnosti » Výroky slávnych

Vybrať vedomostnú kategóriu » Osobnosti » zvoliť podkategóriu

Otestujte svoje vedomosti o najznámejších osobnostiach sveta i našich slovenských osobností.

help
"Nejde o to, ísť hlavou proti múru, ale skôr o to, nájsť očami dvere."


Pomalé načítavanie otázok ?