Tvorba softvéru » Jazyk XML

Vybrať vedomostnú kategóriu » Tvorba softvéru » zvoliť podkategóriu

Vedomostné otázky z oblasti tvorby softvérových systémov a informačných systémov. Návrh softvéru, modelovanie softvéru, vývoj softvéru, refaktoring a ďalšie.

Hlasovať za kvíz

XML

Pomalé načítavanie otázok ?