Tvorba softvéru » Návrhové vzory - design patterns

Vybrať vedomostnú kategóriu » Tvorba softvéru » zvoliť podkategóriu

Vedomostné otázky z oblasti tvorby softvérových systémov a informačných systémov. Návrh softvéru, modelovanie softvéru, vývoj softvéru, refaktoring a ďalšie.

Hlasovať za kvíz

Vzor Mediator (sprostredkovateľ) patrí do kategórie vzorov:

Pomalé načítavanie otázok ?