Makroekonómia 2: Efekty FEX (fiškálna expanzia) a MEX (monetárna expanzia) pri pozitívne sklonenej AS 2

3,0 / 5 (hlasy: 1)
  304

obľúbené

FEX a dlhodobé efekty - grafické znázornenie, bod dlhodobej rovnováhy, dopady FEX v dlhom období (IS-LM model)