Deliteľnosť a delitele: Úvod do deliteľnosti - deliteľ čísla

3,0 / 5 (hlasy: 1)
  110

obľúbené

Deliteľnosť čísla nám hovorí o tom či dané číslo môžme, alebo nemôžme deliť iným číslom bezo zvyšku.
Zaradenie

Kapitola: Deliteľnosť a delitele

Kategória: Matematika

Obtiažnosť: Základná

Jazyk: Slovenský

Autor: B-Akadémia.sk