Mikroekonómia 2: Nerovnováha v modeli všeobecnej rovnováhy

3,0 / 5 (hlasy: 1)
  233

obľúbené

Vplyvy vyvolávajúce nerovnováhu - inovácia, vplyvy prirodzeného prostredia, dôsledky spoločenských otázok v ekonomike, štátne zásahy, vplyvy pôsobiace proti obnove rovnováhy - informačná bariéra, administratívne bariéry, transakčné náklady vstupu (výstupu) z odvetvia