Poruchy, ktoré nám bránia vzdelávať sa efektívne - diskusia k článku

V súvislosti so vzdelávaním poznáme niekoľko porúch, pre ktoré sa niektorí ľudia nedokážu učiť či osvojiť si iné schopnosti tak efektívne, ako ostatní. Dokážete pomenovať a rozlíšiť najčastejšie sa vyskytujúce poruchy súvisiace so vzdelávaním a nadobúdaním schopností a zručností?

Tento článok zatiaľ nemá žiadne príspevky