Augustový zábavný kvíz

Kategórie: kvízy

Už tu máme august a s ním tradičný augustový zábavný kvíz. Poznáte pranostiky, príslovia či múdrosti vzťahujúce sa na mesiac august? Svoje vedomosti o auguste si môžete overiť v tomto kvíze. A možno sa aj niečo naučíte.

#1Doplňte príslovie: Čo august nedopečie, to ....

#2Doplňte príslovie: Aký je august posledný deň, ....

#3Doplňte pranostiku: Ak je na Vavrinca slnce, budú ....

#4Doplňte pranostiku: Ak na Vavrinca prší, ...

#5Doplňte ľudovú múdrosť: Keď príde Vavrinec, ...

#6Doplňte ľudovú múdrosť: Na svätého Vavrinca ...

#7Doplňte ľudovú múdrosť: Ak bude pekný Bartolomej, ...

#8Doplňte ľudovú múdrosť: Ako je teplo na Augustína, ...

#9Koľko sviatkov má mesiac august?

#10Aký sviatok oslavujeme koncom Augusta?

Výsledok (úspešnosť) kvízu: 0 / 10

Pre viac informácií o auguste (meniny, sviatky) navštívte sekciu kalendár pre august v našej digitálnej encyklopédii. Odkaz na ďalšie múdrosti a pranostiky nájdete v sekcii múdrosti.

tansy 12. 8. 2020 602
5,0 / 5 (hlasy: 7)

Diskusia k článku (0)