Poznáte označenia pre svetové organizácie?

Kategórie: kvízy

V dnešnom kvíze si môžete overiť svoje znalosti z prostredia názvov svetových organizácií. Väčšina svetových organizácii je v textovej podobe uvádzaných najmä vo forme akronymu (skratky). Dokážete priradiť zaužívané skratky k správnym organizáciám?

#1Aká organizácia má skratku OSN?

#2Európska vesmírna agentúra používa skratku (akronym):

#3Aká organizácia má skratku NATO?

#4Pomenovanie ECB sa používa pre ...

#5Čo znamená skratka UNESCO?

#6Aká organizácia používa skratku WHO?

#7Aká organizácia používa skratku UNICEF?

#8Čo označuje skratka BENELUX?

#9Aká organizácia používa skratku W3C?

#10Aká organizácia používa skratku WWF?

#11Skratkou MMF sa označuje:

#12Aká organizácia používa skratku OECD?

Výsledok (úspešnosť) kvízu: 0 / 12

Ďalšie skratky svetové organizácie nájdete v našom výkladovom slovníku v sekcii skratky a akronymy.

tansy 8. 11. 2020 287
0 / 5 (hlasy: 0)

Diskusia k článku (0)