Kvíz: poznáte označenia na potravinách?

Kategórie: kvízy

Mnohé potraviny v našich obchodoch sa delia do kategórií, ktoré sú rôzne označené. Dokážete určiť, čo znamenajú značky a označenia na potravinách, a aké vlastnosti kvality predstavujú? V tomto vedomostnom kvíze sa môžete otestovať z informácií o značkách na najčastejšie kupovaných potravinách ako zemiaky, mlieko, jogurt a pod.  

Viete určiť, kedy je mlieko polotučné a kedy nízkotučné? Poznáte rozdiely pri značení zemiakov, vajíčok alebo masla? Pomocou tohto vedomostného kvízu si môžete overiť svoje vedomosti.

#1Mliečne výrobky (mlieko, jogurt alebo bryndza) sa delia z hľadiska podielu tuku do niekoľkých základných kategórií. Ktoré sú to?

#2Mliečne výrobky sa delia podľa doby trvanlivosti na niekoľko základných skupín. Ktorá z nasledujúcich kategórii pre trvanlivosť neexistuje?

#3Veľkosť vajíčok sa označuje na stupnici takto:

#4Označenie vajíčok sa skladá z troch častí: prvá časť je číslo charakterizujúce spôsob chovu sliepok, druhá časť je kód krajiny a tretia časť je kód výrobcu. Aké hodnotu môže mať prvá časť (číslica)?

#5Ostaňme ešte pri tomto prvom čísle na vajíčkach, ktoré charakterizuje spôsob chovu. Ktoré tvrdenie o tomto čísle nie je správne?

#6Aký podiel akého mlieka musí obsahovať bryndza (podľa vyhlášky na Slovensku)?

#7Aký podiel tuku a vody musí obsahovať maslo?

#8Aký je hlavný rozdiel medzi maslom a margarínom? (teda medzi produktom označeným ako maslo a produktom označeným ako margarín)

#9Zemiaky delíme do 4 skupín. Ako sa nazýva toto kategorizovanie (podľa čoho sa delia zemiaky)?

#10Aký význam má označenie varný typ zemiakov?

#11A teraz niečo pre syrových gurmánov. Viete, aký je podiel tukov v syroch? Vyberte možnosť, v ktorej sú syry zoradené podľa množstva tuku vzostupne (od syru s najmenším podielom tuku po najviac tučný syr)

#12A na záver k zloženiu produktov. Na obale každého produktu je potrebné uvádzať jeho zloženie. V akom poradí musia byť umiestnené jednotlivé zložky produktu?

Výsledok (úspešnosť) kvízu: 0 / 12

youki 23. 4. 2021 479
5,0 / 5 (hlasy: 6)

Diskusia k článku (0)