Ako správne odpovedať na testové otázky

Kategórie: Kvizy.eu, tipy a triky

V tomto stručnom návode sa zameriame na základné chyby, ktorých sa dopúšťajú študenti pri odpovedaní na testové otázky. Netýka sa to len kvízov na tomto webe, ale všeobecne pri vedomostných (a aj iných) testoch dochádza k zbytočnej strate bodov vplyvom niekoľkých, často sa opakujúcich faktorov.

Vedomostné otázky

V prvom rade je potrebné poriadne prečítať a pochopiť celú otázku. Čítanie s pochopením by sa na prvý pohľad mohlo zdať ako samozrejmosť, ale nie vždy je tomu tak. Nielen tu na webe, ale aj v iných testoch vzniká po tejto chybe asi najviac nesprávnych odpovedí a zbytočne stratených bodov. Dôležitou súčasťou otázky je jej kontext. Otázky na tomto webe sú písané stručne vzhľadom na kategóriu, v ktorej sú zaradené. Na niektoré z nich ani nie je možné odpovedať bez toho, aby ste si prečítali názov kategórie (kam otázka patrí). Napríklad kategória slovná zásoba sa môže vzťahovať k ľubovoľnému cudziemu jazyku. Nemalo by význam ku každej otázke pridávať text „ako sa povie po anglicky auto“, a preto je znenie otázky len „auto“. Keď si však niekto spustí kvíz zo všetkých otázok, môže si mylne myslieť, že ide o otázku z anglického jazyka, pričom skutočná kategória je španielsky jazyk. K tomuto omylu môže často viesť aj to, že niektoré z odpovedí môžu byť preklady do iného jazyka. Na tomto web teda platí, že je potrebné vedieť aj kategóriu vedomostnej otázky.

Niektoré otázky môžu byť postavené negatívne - dotazujú sa na nesprávnu možnosť z ponúkaných možností. Otázku typu: „Slovo liturgia neznamená“ veľa testovaných ľudí na prvý pohľad prečíta ako „Slovo liturgia znamená“ a keď je medzi 4 možnosťami viac správnych, tak hneď označí prvú, na ktorú natrafí. Takéto nesprávne pochopenie otázky sme sa v kvízoch snažili eliminovať tým, že sme slová ako „nie je“ špeciálne zvýraznili, ale všade to tak nemusí byť. Ani v bežných testoch to tak nebýva vždy.

Výber odpovede na otázku

Podobná obozretnosť by mala byť prítomná aj pri výbere odpovede. Ľahko sa môže stať, že je nejaká možnosť len čiastočne správna, preto je vhodné najskôr prečítať všetky možnosti a nezvoliť prvú, ktorá sa zdá byť správna. Čiastočne správna (neúplná) odpoveď nemusí byť správna. V kvízoch aj testoch vždy platí, že ak sú dve relatívne správne možnosti, jedna z nich je určite správnejšia (za predpokladu, že nie je v otázke chyba).

Našim úmyslom nie je tvoriť otázky s chytákmi, ale je to bežná súčasť testovania, na ktorú treba byť pripravený. Nemôžu byť predsa všetky otázky jednoduché.

Najčastejšie príčiny, ktoré spôsobia zbytočnú stratu bodov

Stručné zhrnutie

  • nesprávne prečítanie otázky (prípadne jej možností)
  • nesprávne pochopenie otázky
  • podcenenie otázky
  • nepozornosť

Ako postupovať pred potvrdením odpovede

  1. Poriadne prečítať otázku
  2. Poriadne prečítať kategóriu otázky
  3. Poriadne prečítať všetky možnosti

Želáme veľa správnych odpovedí.

Admin 4. 10. 2013 2493
3,8 / 5 (hlasy: 10)

Diskusia k článku (0)