Uchádzačov o štúdium na vysokých školách je stále menej

Kategórie: správy, vysoké školy

Každý rok klesá počet podaných prihlášok so žiadosťou o štúdium na slovenskej vysokej škole. Tento rok nastane prvýkrát situácia, kedy bude počet uchádzačov nižší ako plánovaný počet prijatých študentov. Teoreticky sa tak dostane na vysokú školu každý študent, kto prejaví záujem.

Každým rokom je jednoduchšie dostať sa na vysokú školu. Pokles záujemcov o štúdium na vysokých školách nie je spôsobený len nezáujmom mladých ľudí o štúdium na vysokej škole resp. univerzite. Celkovo je na Slovensku veľký počet fakúlt vzhľadom k počtu študentov. Aj v porovnaní s ostatnými štátmi Európy máme veľmi vysoký pomer medzi počtom fakúlt a študentov. Okrem toho odchádza veľa študentov radšej študovať do zahraničia. A keďže sa rodí menej detí ako v minulosti, klesá počet uchádzačov ešte viac. Školy sa tomu budú musieť prispôsobiť.

Na grafe je znázornený skutočný počet uchádzačov (modrá krivka) a počet študentov, ktorí sú vo veku, kedy sa najčastejšie začína štúdium na vysokej škole (žltá krivka). Klesanie počtu uchádzačov sa v najbližších rokoch pravdepodobne meniť nebude. 

 arra2013_graph

 

Existujú len dve riešenia aktuálnej situácie. Buď sa zníži počet fakúlt a budeme dúfať, že ostanú tie lepšie, alebo budú musieť školy prijímať všetkých študentov, keďže nenaplnené kapacity spôsobujú finančné straty. Netreba ale zabúdať, že čím väčšie percento obyvateľstva bude mať vysokoškolský diplom, tým menšiu hodnotu bude mať štúdium na Slovenskej vysokej škole. Potom sa nemôžeme čudovať, že bude nezamestnanosť vysokoškolsky vzdelaných ľudí stúpať. 

Hodnotenie fakúlt každoročne realizuje ARRA (Akademická rankingová a ratingová agentúra). Už niekoľko rokov sleduje a hodnotí fakulty na Slovensku. Podrobnejšie výsledky hodnotenia jednotlivých fakúlt a hodnotenie nájdete v priloženom dokumente.

Admin 29. 11. 2013 1622
3,5 / 5 (hlasy: 8)

Diskusia k článku (0)