Články v kategórii: slovenčina

Dokážete pracovať so slovnou zásobou? Viete interpretovať význam slovenských slov? Slovné analógie bývajú súčasťou testov inteligencie alebo aj testu všeobecných predpokladov ako súčasť prijímačiek na školy. V tomto kvíze sa môžete preskúšať, ako dobre viete interpretovať slovenské slová. 

Cudzie slová sú sučasťu nášho jazyka. V slovenčine ich používame a mnohé z nich takmer denne. V tomto vedomostnom kvíze si môžete otestovať svoje znalosti, či viete správne určit význam vybraných cudzích slov z kategórie prídavných mien, ktoré sa bežne používajú.

V dnešnom kvíze si opäť môžete overiť znalosti z pravopisu slovenčiny, tentokrát z písania i-y pri slovách, ktoré rovnako znejú, ale majú rôzny význam. Pred pár dňami sme napísali článok na tému pravopisu vybraných slov, ktoré sa niekedy píšu s mäkkým i, teraz si môžete svoje vedomosti otestovať.

V tomto kvíze si môžete overiť skloňovanie zvieracích podstatných mien a správne písanie i-y. Pred pár dňami sme napísali vyčerpávajúci článok na tému pravopisu zvieracích mien, tak teraz si môžete svoje naučené vedomosti prakticky otestovať.

V slovenčine existuje niekoľko dvojíc slov, ktoré sa rovnako čítajú, ale majú iný význam. Špeciálnou kategóriou z nich sú slová, v ktorých sa píše raz mäkké i a inokedy tvrdé y. Dokážete všetky rozlíšiť a správne používať v slovenčine? Tak si skúste overiť, či ich píšete správne.

V tomto článku vysvetlíme používanie zvieracích podstatných mien v slovenčine. Už od spustenia slovníka tvarov slovenských slov evidujeme pravidelne nejasnosti týkajúce sa správneho skloňovania zvieracích slov (napr. tvary slov psy alebo psi, medvede alebo medvedi, holuby alebo holubi a podobne). Keďže používanie zvieracích podstatných mien je v slovenčine pre mnohých zložité, pokúsime sa ozrejmiť gramatické pravidlá písania týchto slov.

Vzdelávanie sa v posledných dňoch presunulo do domáceho prostredia. Pre študentov, ktorých trápi slovenský pravopis a gramatika, sme preto pripravili generátor pravopisných a gramatických cvičení zo slovenčiny, ktorým sa môže otestovať a vylepšiť svoje znalosti zo slovenského pravopisu či gramatiky. Už teraz je online zopár kapitol na precvičenie pravopisu z cudzích slov a vybraných slov, a postupne budeme sekciu dopĺňať o ďalšie pravopisné testy.