Každý jedinec je od svojho narodenia ovplyvňovaný dianím vo svojom okolí. Formovanie v skoršom veku je kľúčové a výrazne ovplyvňuje naše činnosti, myslenie, konanie, návyky a celkovo naše správanie. S pribúdajúcimi rokmi síce pribúdajú vlastné skúsenosti, ale učenie nových vecí sa stáva čoraz náročnejšie a vyžaduje viac úsilia. Ako je to ale s našimi znalosťami pri príchode na svet? Ak si niekto myslí, že je možné prísť na svet vzdelaný, môže mať trochu pravdy.

13. 10. 2013

Ak by sme hľadali jedno slovo, ktorým by sme mali opísať tento portál a jeho myšlienku, tak hlavným adeptom na tento titul je kaizen. Ide o filozofiu, podľa ktorej je potrebné neustále vylepšovať všetky oblasti svojho života - každodenná snaha o zlepšenie (sebazdokonaľovanie) vo všetkom, čo je pre nás dôležité. Teraz už asi viete, čo znamená symbol na obrázku. 

10. 10. 2013

V tomto stručnom návode sa zameriame na základné chyby, ktorých sa dopúšťajú študenti pri odpovedaní na testové otázky. Netýka sa to len kvízov na tomto webe, ale všeobecne pri vedomostných (a aj iných) testoch dochádza k zbytočnej strate bodov vplyvom niekoľkých, často sa opakujúcich faktorov.

4. 10. 2013

Tí, ktorí navštevujú náš web kvizy.eu už dlhší čas, majú isto nejakú predstavu, čo sa tu dá nájsť. Ako každý kvalitný projekt, aj kvizy.eu majú svoj dôvod vzniku a smer, ktorým bude vývoj webu kráčať. Keď už sme sa rozhodli založiť na tomto webe sekciu článkov, prvý z nich sme nemohli venovať inej téme, ako práve vzniku tohto webu a jeho smerovaniu.

30. 9. 2013