Na pôde každej univerzity vzniká veľa zaujímavých prednášok. Mnohé z najprestížnejších univerzít už dlhšiu dobu svoje prednášky pre vzdelávacie účely nahrávajú a veľa z nich je dostupných na Internete. E-learning projekt s názvom Academic Earth je agregátor voľne dostupných prednášok určených na vzdelávanie.

29. 10. 2013

Ako prvý projekt z kategórie webov poskytujúcich prednášky na vzdelávanie si predstavíme internetovú virtuálnu školu Coursera. Ide o snahu vytvoriť e-learning systém, ktorý napodobňuje klasický štýl učenia na univerzitách. K dispozícii sú elektronické online kurzy z rôznych zameraní. Ide o jednoduchý spôsob vzdelávania z pohodlia domova.

26. 10. 2013

Pojem e-learning (elektronické vzdelávanie) je proces učenia, ktorý využíva informačné a komunikačné technológie. Nejde len o vzdelávanie na internete. Elektronické vzdelávanie je oveľa rozsiahlejšie a neustále sa rozširuje. Skúsme si aspoň v skratke zhrnúť, čo nám prinášajú technológie v oblasti elektronického vzdelávania a čo e-learning vlastne znamená.

24. 10. 2013

Na internete možno nájsť množstvo užitočných stránok zameraných na elektronické vzdelávanie. Vďaka moderným technológiám už dnes nie je problém sledovať prednášky z najznámejších univerzít sveta online a úplne zadarmo. Vzdelávanie cez internet a e-learning už dávno začali konkurovať návštevám knižníc. Pozrime sa na niektoré weby, ktoré umožňujú vzdelávanie prostredníctvom učebných videí.

22. 10. 2013

Ťažko by sme hľadali negatívnejší pocit, ako je strach. Strach môžeme prežívať tak intenzívne, že za okamih úplne zmení naše konanie a činnosti. Nič sa však nedeje bez dôvodu a aj strach má v našom živote zmysel. V čom môže byť pre nás prospešný a čo nás môže naučiť?

20. 10. 2013

Dokážete určiť rozdiel medzi údajom, informáciou či znalosťou? Pre pochopenie niektorých našich článkov je potrebné porozumieť pojmom z informačnej pyramídy. Informačná pyramída tvorí základ kategorizácie všetkého, čo sa učíme. V tomto článku sa pokúsime jednoducho vysvetliť jednotlivé poschodia tejto hierarchie.

17. 10. 2013

Každý jedinec je od svojho narodenia ovplyvňovaný dianím vo svojom okolí. Formovanie v skoršom veku je kľúčové a výrazne ovplyvňuje naše činnosti, myslenie, konanie, návyky a celkovo naše správanie. S pribúdajúcimi rokmi síce pribúdajú vlastné skúsenosti, ale učenie nových vecí sa stáva čoraz náročnejšie a vyžaduje viac úsilia. Ako je to ale s našimi znalosťami pri príchode na svet? Ak si niekto myslí, že je možné prísť na svet vzdelaný, môže mať trochu pravdy.

13. 10. 2013

Ak by sme hľadali jedno slovo, ktorým by sme mali opísať tento portál a jeho myšlienku, tak hlavným adeptom na tento titul je kaizen. Ide o filozofiu, podľa ktorej je potrebné neustále vylepšovať všetky oblasti svojho života - každodenná snaha o zlepšenie (sebazdokonaľovanie) vo všetkom, čo je pre nás dôležité. Teraz už asi viete, čo znamená symbol na obrázku. 

10. 10. 2013