Dejiny (dejepis, história) - udalosti na časovej osi

Slovenské aj svetové dejiny a významné historické udalosti prehľadne zobrazené na časovej osi. Znázornenie historických udalostí na časovej osi (tzv. timeline) je forma usporiadania dejín podľa ich poradia. Výhodou zobrazenia udalostí v historickom slede je jednoduchšie znázornenie kontextu jednotlivých udalostí a tiež prepojenie súvisiacich udalostí navzájom.
Pri oboznamovaní sa s historickými udalosťami často nie je nutné poznať presný dátum či rok, ale práve vzájomné porovnanie času a sled jednotlivých udalostí je vhodné pre celkové pochopenie toho, prečo sa niečo stalo (resp. aké historické udalosti predchádzali a nasledovali).

Naša minulosť buduje našu súčasnosť.

Historické udalosti dejín

V encyklopédii je momentálne uložených 808 historických udalostí zo slovenských dejín aj svetových dejín. Pre jednoduchšie prehľadávanie v historických udalostiach sme ich roztriedili do "dejepisných" kategórií, pričom v rámci nich je možné filtrovať historické udalosti podľa roku (rok začiatku, rok konca) alebo geografickej oblasť, kde daná udalosť nastala.

najznámejšie bitky a vojny v histórii

vznik a zánik civilizácií, kmeňov a národov

(51)

Listiny

historické dohody, uznesenia, dokumenty

(135)

Míľniky

ostatné význámné historické udalosti

(44)

Obdobia

historické obdobia našich dejín

(209)

Objavy

slovenské aj svetové objavy a vynálezy

(168)

Osobnosti

významné osobnosti našej histórie

(15)

Populácia

dejiny svetovej populácie

(58)

Stavby

významné historické stavby sveta

Dejepisné hry

V tejto časti nájdete odkazy na historické kvízy a dejepisné hry, ktorými si môžete zábavnou formou overiť znalosti z histórie a dejepisu.

Dejepisné kvízy a testy

Kvízové otázky a vedomostné kvízy a testy z dejepisu: