Dejiny (dejepis, história) - udalosti na časovej osi

Slovenské aj svetové dejiny a významné historické udalosti prehľadne zobrazené na časovej osi. Znázornenie historických udalostí na časovej osi (tzv. timeline) je forma usporiadania dejín podľa ich poradia. Výhodou zobrazenia udalostí v historickom slede je jednoduchšie znázornenie kontextu jednotlivých udalostí a tiež prepojenie súvisiacich udalostí navzájom.
Pri oboznamovaní sa s historickými udalosťami často nie je nutné poznať presný dátum či rok, ale práve vzájomné porovnanie času a sled jednotlivých udalostí je vhodné pre celkové pochopenie toho, prečo sa niečo stalo (resp. aké historické udalosti predchádzali a nasledovali).

Naša minulosť buduje našu súčasnosť.

Historické udalosti dejín

V encyklopédii je momentálne uložených 2510 historických udalostí zo slovenských dejín aj svetových dejín. Pre jednoduchšie prehľadávanie v historických udalostiach sme ich roztriedili do "dejepisných" kategórií, pričom v rámci nich je možné filtrovať historické udalosti podľa geografickej oblasti, kde historická udalosť nastala.

Najznámejšie bitky a vojny v histórii ľudstva

Vznik a zánik civilizácií, kmeňov, národov a štátov

(278)

Objavy

Slovenské aj svetové objavy a vynálezy.

(91)

Stavby

významné historické stavby sveta

(87)

Kultúra

mytológia, kultúra, vzdelávanie

(33)

Firmy

Významné firmy, ktoré ovplyvnili svet

(333)

Politika

dohody, uznesenia, dokumenty, uzavretie mieru

(209)

Míľniky

Dôležité a významné historické míľniky

(389)

Osobnosti

významné osobnosti našej histórie

(50)

Obdobia

historické obdobia našich dejín

(14)

Populácia

dejiny rastu svetovej populácie

Čo sa stalo v roku...

Významné historické udalosti, ktoré sa stali okolo súčasného dňa v minulosti.

Stalo sa v roku 2001 Wikipédia (15. 01. 2001)

Stalo sa v roku 1993 vstup Slovenska do OSN (19. 01. 1993)

Stalo sa v roku 1924 Vladimir Iľjič Lenin - úmrtie (21. 01. 1924)

Stalo sa v roku 1871 zjednotenie Nemecka ako Nemecké cisárstvo (18. 01. 1871)

Stalo sa v roku 1856 Ľudovít Štúr - úmrtie (12. 01. 1856)

Stalo sa v roku 1813 Anton Bernolák - úmrtie (15. 01. 1813)

Stalo sa v roku 1793 Poprava Ľudovíta XVI. (21. 01. 1793)

Stalo sa v roku 1773 prekročenie polárneho kruhu Európanom (17. 01. 1773)

Stalo sa v roku 1759 Otvorenie Britského múzea pre verejnosť (15. 01. 1759)

Stalo sa v roku 1750 Madridská zmluva znovu vymedzila sféry vplyvu Španielska a Portugalska v zámorí (13. 01. 1750)

Stalo sa v roku 1701 Vznik Pruského kráľovstva (18. 01. 1701)

Stalo sa v roku 1701 Korunovácia pruského vojvodu Fridricha III. za pruského kráľa Fridricha I. (18. 01. 1701)

Stalo sa v roku 1649 Začiatok súdu s kráľom Karlom I. (20. 01. 1649)

Dejepisné hry

V tejto časti nájdete odkazy na historické kvízy a dejepisné hry, ktorými si môžete zábavnou formou overiť znalosti z histórie a dejepisu.

Dejepisné kvízy a testy

Kvízové otázky a vedomostné kvízy a testy z dejepisu: