09. 05. 1457 pred .n.l.   Bitka pri Megide

Bitka pri Megide medzi egyptskými vojskami, na čele s faraónom Thutmosem III. a koalíciou pod vedením kráľa Kadeša. Ide o prvú bitku dejín, o ktorej existujú relatívne hodnoverné informácie.

1 274 pred .n.l.   bitka pri Kadeši (ukončenie)

Bitka medzi Egyptom a Chetitskou ríšou. Bola pravdepodobne najväčšia bitka bojových vozov v histórii ľudstva.

wikipedia 1 193 pred .n.l.   Trójska vojna - začiatok

wikipedia 1 183 pred .n.l.   Trójska vojna - koniec

Víťazom sa stalo Grécko, mesto Trója bolo zničené.

550 pred .n.l.   bitka reťazí medzi Spartou a Arkádiou

545 pred .n.l.   bitka 300 bojovníkov

Sparta porazila Argos

wikipedia 12. 09. 490 pred .n.l.   bitka pri Maratóne

11. 08. 480 pred .n.l.   bitka pri Termopylách

Peržania pod vedením Xerxa porazili Sparťanov pod vedením kráľa Leónida

wikipedia 431 pred .n.l.   Peloponézska vojna - začiatok

wikipedia 404 pred .n.l.   Peloponézska vojna - koniec

wikipedia 264 pred .n.l.   Prvá púnska vojna - začiatok

wikipedia 241 pred .n.l.   Prvá púnska vojna - koniec

218 pred .n.l.   Hannibalov prechod cez Alpy

wikipedia 218 pred .n.l.   Druhá púnska vojna - začiatok

wikipedia 201 pred .n.l.   Druhá púnska vojna - koniec

wikipedia 149 pred .n.l.   Tretia púnska vojna - začiatok

wikipedia 146 pred .n.l.   Tretia púnska vojna - koniec

wikipedia 52 pred .n.l.   Bitka o Alesiu

wikipedia 31 pred .n.l.   bitke pri myse Aktios (porážka vojsk Antonia a Kleopatry)

79 Skaza Pompejí

586 bitka pri Solachone

Byzantská ríša porazila Perzskú ríšu

631 bitka pri Vogastisburgu

porážka franských vojsk pod vedením kráľ Dagoberta vojskami Samovej ríše pri Vogastisburgu

wikipedia 15. 08. 636 Bitka pri rieke Jarmúk

Bitka pri rieke Jarmúk (stret Byzantskej ríše a moslimského (arabského) kalifátu): Arabské rašídské vojská porazili byzantskú armádu cisára Herakleia, čo viedlo k strate Sýrie, Palestíny a Egypta do rúk Arabov a mala za následok rozšíreniu islamu na dané územia.

wikipedia 763 Vikinské výpravy - začiatok

Nórski Vikingovia spustošili kláštor Lindisfarne na pobreží Northumbrie

789 Prvý nájazd Vikingov

795 vznik Moravského a Nitrianskeho kniežactva

907 bitka pri Bratislave medzi staromaďarskými a bavorskými vojskami

Výhrou staromaďarských nájazdníkov sa zacŕšil zánik Veľkej Moravy

955 porážka staromaďarských vojsk na rieke Lech pri Augsburgu

1066 Vikinské obdobie - koniec

wikipedia 1066 Bitka pri Hastingse