1119 Založenie rádu templárskych rytierov

1241 nomádski Mongoli (Tatári) pod vedením chána Batu napadli Uhorsko

1272 Posledná krížová výprava do Svätej zeme

1312 bitka pri Rozhanovciach

wikipedia 1337 Storočná vojna (začiatok)

wikipedia 1346 bitka pri Kreščaku

1428 prvá vojenská expedícia českých husitov na Slovensko

začiatok obdobia rozbrojov

wikipedia 1453 Storočná vojna (koniec)

wikipedia 1455 začiatok vojny ruží v Anglicku

wikipedia 1485 koniec vojny ruží v Anglicku

wikipedia 29. 08. 1526 bitka pri Moháči

1530 prvé vyplienenie Slovenského územia nájazdami Turkov

wikipedia 1618 začiatok tridsaťročnej vojny

23. 05. 1618 pražská defenestrácia

začiatok povstania českých protestantských stavov proti katolíckym Habsburgovcom

wikipedia 1648 koniec tridsaťročnej vojny

1663 dobytie mesta Nové Zámky osmanskou ríšou

1683 porážka Turkov pri Viedni

1756 Sedemročná vojna (začiatok)

1763 Sedemročná vojna (koniec)

1789 Vzbura na lodi Bounty

wikipedia 1805 bitka pri Trafalgare

wikipedia 1805 bitka pri Slavkove

1812 výprava Napoleona do Ruska

wikipedia 1813 bitka národov pri Lipsku

Bitka národov alebo bitka pri Lipsku sa odohrala medzi armádami protifrancúzskej koalície (Rusko, Prusko, Rakúsko, Švédsko), ktoré porazili armády Napoleona.

wikipedia 1815 Bitka o Waterloo

1836 Bitka o Alamo

13. 08. 1849 bitka pri Világoši

porážka maďarských vojsk rakúskou a ruskou armádou pri Világoši

wikipedia 1861 Občianska vojna v USA: Sever proti Juhu (začiatok)

1863 bitka pri Gettysburgu

Významná bitka vojny Juh proti Severu, v ktorej zvíťazil Sever

1865 koniec vojny Sever proti Juhu