1912 prvá balkánska vojna

1913 druhá balkánska vojna

1914 Prvá svetová vojna (začiatok)

28. 07. 1914 začiatok prvej svetovej vojny

28. 07. 1914 Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo vojnu Srbsku

Začiatok prvej svetovej vojny, ktorá skončila prímerím 11. novembra 1918.

00. 04. 1917 vstup USA do prvej svetovej vojny

1918 Prvá svetová vojna (koniec)

11. 11. 1918 koniec prvej svetovej vojny

1935 napadnutie Etiópie Talianskom

00. 03. 1938 obsadenie Rakúska Nemeckom

01. 09. 1939 vpád Nemecka do Poľska

01. 09. 1939 Slovenská republika bola vtiahnutá do vojny proti Poľsku.

22. 06. 1941 prepadnutie ZSSR Nemeckom

22. 06. 1941 zapojenie slovenskej armády do vojny proti ZSSR

06. 12. 1941 zastavenie postupu nemeckých vojsk (Moskva)

wikipedia 07. 12. 1941 útok Japonska na Pearl Harbor

12. 12. 1943 československo-sovietska zmluva o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci

1944 Vylodenie v Normandii

00. 06. 1944 otvorenie druhého frontu vo Francúzsku

29. 08. 1944 začiatok Slovenského národného povstania

06. 10. 1944 prechod československých a sovietskych jednotiek cez Dukliansky priesmyk

04. 04. 1945 oslobodenie Bratislavy sovietskymi vojskami

05. 04. 1945 Košický vládny program

Vyhlásenie tzv. Košického vládneho programu, ktorý mal garantovať princíp rovný s rovným v oslobodenej republike. Na jej základe bola vytvorená vláda Národného frontu Čechov a Slovákov, v ktorej mala rozhodujúce slovo komunistická strana. Legálna opozícia nebola pripustená.

02. 05. 1945 dobytie Berlína

08. 05. 1945 kapitulácia Nemecka

02. 09. 1945 kapitulácia Japonska

20. 08. 1968 vpád vojsk Varšavskej zmluvy na územie Československa

1991 Vojna v zálive (začiatok)