wikipedia 550 pred .n.l.   Staroperzská ríša - vznik

wikipedia 539 pred .n.l.   Pád Novobabylonskej ríše

wikipedia 509 pred .n.l.   Založenie rímskej republiky

400 pred .n.l.   príchod Keltov

wikipedia 330 pred .n.l.   Staroperzská ríša - zánik

wikipedia 27 pred .n.l.   Rímske cisárstvo (Principát) - založenie

9 pred .n.l.   Keltská ríša - zánik

6 pred .n.l.   príchod Rímskych légií na územie súčasnej SR

21 vytvorenie Vanniovho kráľovstva medzi riekami Váh (Cusus) a Morava (Marus) Rimanmi

324 Založenie Konštantínopolu

375 Sťahovanie národov (začiatok)

wikipedia 395 Byzantská ríša (Východorímska ríša) - vznik

Rozdelenie Rímskej ríše na Západorímsku a Východorímsku ríšu

wikipedia 395 Západorímska ríša - vznik

Rozdelenie Rímskej ríše na Západorímsku a Východorímsku ríšu

wikipedia 476 Východorímska ríša - zánik

wikipedia 476 Západorímska ríša - zánik

623 povstanie slovanských kmeňov proti Avarom

pod vedením franského kupca Sama - vznik Samovej ríše

846 ustanovenie Rastislava za moravské knieža

846 zosadenie Mojmíra I. Frankami

846 Svätopluk sa stal nitrianske knieža

861 knieža Pribina - zabitie v boji s Moravanmi

871 Svätopluk sa ujal moci vo Veľkej Morave

874 nezávislosť Veľkej Moravy voči Frankom

Mierom vo Forchheime obhájil Svätopluk nezávislosť Veľkej Moravy voči Frankom. Začiatok Veľkomoravskej (Svätoplukovej) ríše.

wikipedia 1001 Uhorsko - vznik

1001 poľský vládca Boleslav Chrabrý obsadil Nitrianske kniežatstvo

1025 Boleslav Chrabrý - koniec vlády nad Nitrianskym kniežatstvom

wikipedia 12. st. vznik ríše Inkov

wikipedia 1299 Osmanská ríša - vznik

1453 Pád Carihradu

wikipedia 29. 05. 1453 Byzantská ríša - zánik

Dobytie Osmanskou ríšou

1454 Začiatok kolonizácie Afriky