wikipedia 476 Východorímska ríša - zánik

wikipedia 476 Západorímska ríša - zánik

623 povstanie slovanských kmeňov proti Avarom

pod vedením franského kupca Sama - vznik Samovej ríše

846 ustanovenie Rastislava za moravské knieža

846 zosadenie Mojmíra I. Frankami

846 Svätopluk sa stal nitrianske knieža

861 knieža Pribina - zabitie v boji s Moravanmi

871 Svätopluk sa ujal moci vo Veľkej Morave

874 nezávislosť Veľkej Moravy voči Frankom

Mierom vo Forchheime obhájil Svätopluk nezávislosť Veľkej Moravy voči Frankom. Začiatok Veľkomoravskej (Svätoplukovej) ríše.

wikipedia 1001 Uhorsko - vznik

1001 poľský vládca Boleslav Chrabrý obsadil Nitrianske kniežatstvo

1025 Boleslav Chrabrý - koniec vlády nad Nitrianskym kniežatstvom

wikipedia 12. st. vznik ríše Inkov

wikipedia 1299 Osmanská ríša - vznik

1453 Pád Carihradu

wikipedia 29. 05. 1453 Byzantská ríša - zánik

Dobytie Osmanskou ríšou

1454 Začiatok kolonizácie Afriky

wikipedia 1521 zánik štátu Aztékov

1526 Habsburská monarchia - vznik

V roku 1804 sa monarchia stala rakúskym cisárstvom a v roku 1867 bola premenená na Rakúsko-Uhorsko.

wikipedia 1572 zánik ríše Inkov

1804 Rakúske cisárstvo - vznik

wikipedia 1804 Habsburská monarchia - zánik

1867 Rakúsko-Uhorsko - vznik monarchie

1867 Rakúske cisárstvo - zánik

Rakúske cisárstvo bolo v roku 1867 Františkom Jozefom I. premenené na Rakúsko-Uhorsko.

1912 pád posledného cisára v Číne

1918 Rakúsko-Uhorsko - zánik monarchie

16. 11. 1918 Uhorsko (ako súčasť Rakúsko-Uhorska) - zánik

Zrušenie monarchie a vyhlásenie Maďarskej ľudovej republiky.

wikipedia 1922 vznik ZSSR

wikipedia 1922 Osmanská ríša - zánik

29. 10. 1923 Turecko - vznik štátu