pribl. 2 500 000 pred n.l.   pravek - začiatok

Pravek (tiež predhistória) je prvá a najdlhšia etapa ľudských dejín.

pribl. 2 500 000 pred n.l.   kamenná doba (prvé obdobie: paleolit)

Doba kamenná je najstaršie obdobie praveku. Delí sa na niekoľko menších období: paleolit, mezolit, neolit a eneolit.

2 000 000 pred n.l.   Homo habilis - človek zručný

600 000 pred n.l.   Pästný klin a oheň

195 000 pred n.l.   Homo sapiens - človek rozumný

70 000 pred n.l.   Človek neandertálsky

35 000 pred n.l.   Homo sapiens sapiens na Blízkom východe

30 000 pred n.l.   pravdepodobné rozštiepenie ľudstva do 3 rasových skupín

30 000 pred n.l.   Vymretie neandertálcov

21 000 pred n.l.   Mongoloidi v Novom svete - predkovia Indiánov

8 300 pred n.l.   paleolit (stará kamenná doba) - koniec

8 300 pred n.l.   mezolit (stredná kamenná doba) - začiatok

8 000 pred n.l.   Koniec poslednej doby ľadovej

7 000 pred n.l.   Najstaršia osada podobná mestu v Jerichu

7 000 pred n.l.   Pestovanie hrachu, šošovice, pšenice, jačmeňa

6 800 pred n.l.   Prvé centrá podobné mestám v Malej Ázii - Catal Huyuk

6 000 pred n.l.   Prvé keramické vynálezy

6 000 pred n.l.   Používanie kovanej medi, keramika, tkáčstvo

5 700 pred n.l.   neolit (mladá kamenná doba) - začiatok

5 000 pred n.l.   Tavenie medi, pestovanie ľanu

4 400 pred n.l.   neolit (mladá kamenná doba) - koniec

4 000 pred n.l.   Mestské osady Ur a Eridu

4 000 pred n.l.   Pestovanie olív a ďatlí

3 600 pred n.l.   Počiatky starovekého mesta Uruk

3 500 pred n.l.   Mezopotámia - prvé mestské štáty Sumerov

3 300 pred n.l.   Výskyt Sumerov a prvých Semitov

3 200 pred n.l.   Egypt - vznik štátov Horný a Dolný Egypt

3 100 pred n.l.   Zjednotenie starovekého Egypta

3 100 pred n.l.   Rozvinutá kultúra v Sumeri a Egypte

3 100 pred n.l.   Mestské štáty Sumerov

3 100 pred n.l.   Zjednotenie Horného a Dolného Egypta

3 100 pred n.l.   Začiatok ranodynastického obdobia

3 000 pred n.l.   Staroveké Grécko, Kréta - vznik Egejskej kultúry

2 630 pred n.l.   Začiatok Starej ríše (3 - 6. dynastia)

2 600 pred n.l.   Prisťahovanie Akkadov do Mezopotámie

Prví historicky doložení Semiti

2 580 pred n.l.   Cheopsova pyramída