pribl. 4 550 000 000 pred .n.l.   Sformovanie Zeme

pribl. 4 000 000 000 pred .n.l.   Sformovanie Mesiaca

pribl. 230 000 000 pred .n.l.   Prvý výskyt dinosaurov

pribl. 65 000 000 pred .n.l.   Vyhynutie dinosaurov

pribl. 30 000 pred .n.l.   Jaskynné maľby

pribl. 8 500 pred .n.l.   rozvoj poľnohospodárstva

776 pred .n.l.   Prvé staroveké olympijské hry

wikipedia 46 pred .n.l.   zavedenie Juliánskeho kalendára

1 Rozšírenie kresťanstva

64 Veľký požiar v Ríme

28. 07. 64 veľký požiar v Ríme

179 rímsku nápis na trenčianskej hradnej skale

uzatvorenie mieru s Germánmi

wikipedia 313 Milánsky edikt

Sloboda vierovyznania pre všetky náboženstvá (legalizácia kresťanstva).

610 vzostup Islamu

wikipedia 623 Samov ríša - vznik

Samova ríša sa považuje za prvý pokus Slovanov vytvoriť si vlastný štát.

658 Samova ríša - zánik

wikipedia 833 vznik veľkomoravského kniežactva

moravské knieža Mojmír I. zjednotil staroslovenské Moravské a Nitrianske kniežatstvá do jednotného štátu, ktorý dostal neskôr meno Veľká Morava

846 ustanovenie Rastislava za moravské knieža

846 zosadenie Mojmíra I. Frankami

846 Svätopluk sa stal nitrianske knieža

wikipedia 863 príchod sv. Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu

868 staroslovienčina sa stala liturgický jazyk

pápež Hadrián II. schválil staroslovenčinu ako tolerovaný liturgický jazyk v západnej cirkvi.

896 rozbroje medzi Svätoplukovými synmi

Nezhody v spojení s útokmi zo strany Bavorov, Čechov a starých Maďarov viedli k rozvratu a zániku Veľkomoravskej ríše.

wikipedia 907 zánik Veľkomoravskej ríše

1110 kráľ Koloman zrušil Nitrianske kniežatstvo

1222 zlatá bula vydaná kráľom Ondrejom II.

wikipedia 1231 Pápežská inkvizícia (začiatok)

1238 Trnava sa stala prvým slobodným kráľovským mestom (kráľ Belo IV.)

1278 Nástup Habsburgovcov v stredoeurópskom priestore.

Na Moravskom poli pri obci Suché Kruty (Dürnkrut) porazil Rudolf I. Habsburský českého kráľa Přemysla Otakara I.

wikipedia 1307 Karol I. Róbert z Anjou - nástup na uhorský trón