1536 Bratislava sa stala hlavným mestom Uhorského kráľovstva

v dôsledku tureckej hrozby a okupácie južných území Uhorska Turkami, toto postavenie si udržala až do roku 1780

wikipedia 1563 Bratislava sa stala korunovačným mestom

1622 francúzski kráľovskí mušketieri

1666 Veľký požiar v Londýne

wikipedia 02. 09. 1666 veľký požiar v Londýne

1692 Hon na čarodejnice v Salemu

1775 Americká revolúcia (začiatok)

1783 Americká revolúcia (koniec)

1783 uznanie nezávislosti

1785 prelet kanálu La Manche

1785 zrušenie nevoľníctva na Slovensku

1787 kodifikácia prvej spisovnej slovenčiny (bernolákovčina)

wikipedia 1789 Francúzska revolúcia (začiatok)

1789 Deklarácia práv človeka a občana

1792 Zavedenie dolára v USA

1792 založenie Slovenského učeného tovarišstva

1793 prvý turistický výstup na vrchol Lomnického štítu

1797 Úspešný zoskok padákom

1803 Dobývanie amerického západu (začiatok)

wikipedia 1830 Bratislava skončila ako korunovačné mesto

1837 Prvá zrážka vlakov

1843 kodifikácia spisovnej slovenčiny (Ľudovít Štúr)

1848 Slovanský zjazd

1848 Zlatá horúčka (Kalifornia)

1851 začiatok obdobia Bachovho absolutizmu

1859 koniec obdobia Bachovho absolutizmu

1859 povstanie otrokov

1865 Zrušenie otroctva v USA

1874 zatvorenie troch slovenských gymnázií maďarskou vládou

1875 zatvorenie Matice slovenskej

uhorská vláda zakázala a rozpustila Maticu slovenskú, keď predtým zatvorila všetky slovenské stredné školy.