1783 Americká revolúcia (koniec)

1783 uznanie nezávislosti

1785 prelet kanálu La Manche

1785 zrušenie nevoľníctva na Slovensku

1787 kodifikácia prvej spisovnej slovenčiny (bernolákovčina)

wikipedia 1789 Francúzska revolúcia (začiatok)

1789 Deklarácia práv človeka a občana

1792 Zavedenie dolára v USA

1792 založenie Slovenského učeného tovarišstva

1793 prvý turistický výstup na vrchol Lomnického štítu

1797 Úspešný zoskok padákom

1803 Dobývanie amerického západu (začiatok)

wikipedia 1830 Bratislava skončila ako korunovačné mesto

1837 Prvá zrážka vlakov

1843 kodifikácia spisovnej slovenčiny (Ľudovít Štúr)

1848 Slovanský zjazd

1848 Zlatá horúčka (Kalifornia)

1851 začiatok obdobia Bachovho absolutizmu

1859 koniec obdobia Bachovho absolutizmu

1859 povstanie otrokov

1865 Zrušenie otroctva v USA

1874 zatvorenie troch slovenských gymnázií maďarskou vládou

1875 zatvorenie Matice slovenskej

uhorská vláda zakázala a rozpustila Maticu slovenskú, keď predtým zatvorila všetky slovenské stredné školy.

1880 začiatok masového vysťahovalectva do USA

1895 Národnostný kongres v Budapešti

v Budapešti sa stretli zástupcovia Slovákov, Rumunov a Srbov na tzv. Národnostnom kongrese, na ktorom sa dohodli na spoločnom postupe proti maďarizácii

1896 Prvé moderné olympijské hry

1905 prvý pokus o založenie Slovenskej ľudovej strany (Ferdiš Juriga, Florián Tománek)

1905 založenie Slovenskej sociálnodemokratickej strany

1907 založenie Slovenskej ligy v Amerike

organizácia zastrešujúca amerických Slovákov

27. 10. 1907 streľba maďarských žandárov v Černovej