1908 kreslený film

1911 preskúmanie jadra atómu

1911 dosiahnutie južného pólu

1912 Potopenie Titaniku

1913 opätovné založenie Slovenskej ľudovej strany (Andrej Hlinka)

1917 Ruská Februárová revolúcia

07. 11. 1917 Ruská Októbrová revolúcia

28. 10. 1918 vyhlásenie Československej republiky (ČSR)

Český národný výbor v Prahe vyhlásil česko-slovenský štát.

1927 prelet lietadlom cez Atlantický oceán

1929 Krach na Wall Street (Čierny piatok)

1933 nastolenie fašistickej diktatúry v Nemecku

1936 Os Berlín-Rím

21. 07. 1939 Prvá slovenská republika (vznik)

1940 Prvý dekrét prezidenta Beneša

28. 07. 1940 stretnutie Jozefa Tisa a Adolfa Hitlera

V Salzburgu sa konali rozhovory medzi Jozefom Tisom a Adolfom Hitlerom: Tisovi bol nanútený predseda vlády Vojtech Tuka aj na post ministra zahraničných vecí a Alexander Mach na post ministra vnútra.

09. 09. 1941 Židovský kódex prijatý na Slovensku

Slovenská vláda prijala nariadenie o právnom postavení židov (Židovský kódex). Prezident Jozef Tiso si vynútil do kódexu ustanovenie o výnimkách, ale sám ho odmietol podpísať.

25. 03. 1942 deportácie židovského obyvateľstva z územia Slovenska

Na základe Židovského kódexu začali zo Slovenska deportácie židovského obyvateľstva.

02. 07. 1942 zriadenie Slovenskej akadémie vied

V roku 1953 bola transformovaná do socialistickej Slovenskej akadémie vied

25. 07. 1942 dobytie Rostova na Done

1945 Rok Afriky

1945 Zhodenie atómovej bomby

1945 prvý univerzálny plne elektronický počítač (ENIAC)

1946 Studená vojna (začiatok)

26. 05. 1946 voľby do národného zhromaždenia

Voľby na Slovensku výrazne vyhrala Demokratická strana, avšak celoštátne vyhrali komunisti.

1948 Fastfood

25. 02. 1948 nastolenie diktatúry proletariátu v ČSR

25. 02. 1948 prevzatie moci v ČSR komunistami

wikipedia 04. 04. 1949 vznik NATO

29. 05. 1953 prvý výstup na Mount Everest