wikipedia 1989 zničenie Berlínskeho múru

wikipedia 1989 nežná revolúcia v ČSFR (koniec komunistického režimu v Československu)

Nežná revolúcia je skupina udalostí, ktorých dôsledkom bolo odstránenie komunistického režimu v Česko-Slovensku. Iniciátormi boli študenti, ku ktorým sa postupne pridali ostatné skupiny obyvateľstva.

1990 Sprístupnenie Internetu pre verejnosť

26. 02. 1990 odchod sovietskych vojsk z ČSFR

wikipedia 23. 04. 1990 vznik ČSFR

03. 10. 1990 zjednotenie Nemecka

wikipedia 01. 07. 1991 zánik Varšavskej zmluvy

wikipedia 21. 12. 1991 zánik ZSSR

23. 11. 1992 prvý dotykový displej na telefóne

IBM ukazuje na veľtrhu COMDEX telefón Simon, ktorý je prvý telefón s dotykovým displejom.

wikipedia 1993 rozpad ČSFR

01. 01. 1993 vznik samostatnej Slovenskej republiky rozpadom Československa

19. 01. 1993 vstup Slovenska do OSN

30. 06. 1993 vstup Slovenska do Rady Európy

03. 10. 1993 vstup Slovenska do Interpolu

10. 02. 1996 umelá inteligencia porazila človeka v šachu

Dňa 10. februára 1996 vyhral počítač Deep Blue prvú partiu zápasu s Garry Kasparovom.

1998 prvý internet banking

Tatra banka spustila svoj Internet banking v roku 1998 ako prvý Internet banking na Slovensku. V tom čase umožňoval klientom zmenu hesla a prezerať si online stav a pohyby na účte.

wikipedia 1999 vznik meny Euro

wikipedia 20. 02. 1999 prvý Slovák vo vesmíre (Ivan Bella)

22. 02. 1999 Prvá internetová banka

11. 05. 2002 Slovensko získalo prvý titul majstra sveta v ľadovom hokeji

wikipedia 2003 vznik prvej firmy na výrobu elektromobilov (Tesla)

2004 web 2.0

Vznikajú prvé dynamické webové stránky (ktorých obsah je možné meniť používateľmi bez znalostí programovania, napr. formou vkladania obsahu).

wikipedia 29. 03. 2004 vstup Slovenska do NATO

wikipedia 01. 05. 2004 vstup Slovenska do Európskej únie

wikipedia 21. 12. 2007 vstup Slovenska do Schengenského priestoru

Schengenský priestor (slangovo Schengen) je územie časti Európy a niekoľkých zámorských území, v rámci ktorých môžu osoby a tovar voľne prekračovať hranice na ktoromkoľvek mieste zmluvných štátov bez hraničnej kontroly.

wikipedia 01. 01. 2009 zavedenie Eura na Slovensku

00. 10. 2010 vznik webu kvizy.eu

2016 umelá inteligencia porazila človeka v hre AlphaGo