896 rozbroje medzi Svätoplukovými synmi

Nezhody v spojení s útokmi zo strany Bavorov, Čechov a starých Maďarov viedli k rozvratu a zániku Veľkomoravskej ríše.

wikipedia 907 zánik Veľkomoravskej ríše

1110 kráľ Koloman zrušil Nitrianske kniežatstvo

1222 zlatá bula vydaná kráľom Ondrejom II.

wikipedia 1231 Pápežská inkvizícia (začiatok)

1238 Trnava sa stala prvým slobodným kráľovským mestom (kráľ Belo IV.)

1278 Nástup Habsburgovcov v stredoeurópskom priestore.

Na Moravskom poli pri obci Suché Kruty (Dürnkrut) porazil Rudolf I. Habsburský českého kráľa Přemysla Otakara I.

wikipedia 1307 Karol I. Róbert z Anjou - nástup na uhorský trón

1346 Epidémia čiernej smrti

1514 roľnícke povstanie v Uhorsku

1522 cesta okolo sveta

1536 Bratislava sa stala hlavným mestom Uhorského kráľovstva

v dôsledku tureckej hrozby a okupácie južných území Uhorska Turkami, toto postavenie si udržala až do roku 1780

wikipedia 1563 Bratislava sa stala korunovačným mestom

1622 francúzski kráľovskí mušketieri

1666 Veľký požiar v Londýne

wikipedia 02. 09. 1666 veľký požiar v Londýne

1692 Hon na čarodejnice v Salemu

1775 Americká revolúcia (začiatok)

1783 Americká revolúcia (koniec)

1783 uznanie nezávislosti

1785 prelet kanálu La Manche

1785 zrušenie nevoľníctva na Slovensku

1787 kodifikácia prvej spisovnej slovenčiny (bernolákovčina)

wikipedia 1789 Francúzska revolúcia (začiatok)

1789 Deklarácia práv človeka a občana

1792 Zavedenie dolára v USA

1792 založenie Slovenského učeného tovarišstva

1793 prvý turistický výstup na vrchol Lomnického štítu

1797 Úspešný zoskok padákom

1803 Dobývanie amerického západu (začiatok)