pribl. 2 500 000 pred .n.l.   pravek - začiatok

Pravek (tiež predhistória) je prvá a najdlhšia etapa ľudských dejín.

wikipedia pribl. 2 500 000 pred .n.l.   kamenná doba (prvé obdobie: paleolit)

Doba kamenná je najstaršie obdobie praveku. Delí sa na niekoľko menších období: paleolit, mezolit, neolit a eneolit.

wikipedia 8 300 pred .n.l.   paleolit (stará kamenná doba) - koniec

wikipedia 8 300 pred .n.l.   mezolit (stredná kamenná doba) - začiatok

wikipedia 5 700 pred .n.l.   neolit (mladá kamenná doba) - začiatok

wikipedia 4 400 pred .n.l.   neolit (mladá kamenná doba) - koniec

wikipedia 4 400 pred .n.l.   eneolit - začiatok

3 000 pred .n.l.   starovek - začiatok

2 300 pred .n.l.   eneolit - koniec

wikipedia 20. st. pred n.l. bronzová doba

Bronzová doba je obdobie praveku, v ktorom sa rozšírilo používanie bronzu.

wikipedia 750 pred .n.l.   železná doba

Železná doba je obdobie praveku, v ktorom sa začali používať železné nástroje a zbrane.

284 neskorá antika (dominát) - vznik

začiatok 5. st. stredovek - začiatok

476 neskorá antika (dominát) - zánik

16. 07. 622 začiatok moslimskej éry

1000 románske obdobie - začiatok

Románske obdobie datujeme od roku 1000 do prvej polovice 13. storočia

wikipedia pribl. v polovici 12. st. gotika - začiatok

Obdobie Gotiky (gotické umenie, gotický sloh) datujeme približne od polovice 12.storočia do konca 15. storočia

v polovici 13. st. románske obdobie - koniec

Románske obdobie datujeme od roku 1000 do prvej polovice 13. storočia

pribl. koniec 14. st. renesancia - začiatok

Obdobie Renesancie datujeme približne od konca 14. storočia do prvej polovice 17. storočia

začiatok 15. st. stredovek - koniec

1492 novovek - začiatok

Novovek je obdobie nasledujúce po stredoveku, zvyčajne sa jeho vznik datuje na základe objavenia Ameriky.

koniec 15. st. gotika - koniec

Obdobie Gotiky (gotické umenie, gotický sloh) datujeme približne od polovice 12.storočia do konca 15. storočia

začiatok 16. st. manierizmus - začiatok

Manierizmus je umelecký a literárny sloh 16. a 17. storočia

začiatok 17. st. barok - začiatok

Barok je historické obdobie, ktoré v Európe prevládalo počas 17. a 18. storočia..

v polovici 17. st. renesancia - koniec

Obdobie Renesancie datujeme približne od konca 14. storočia do prvej polovice 17. storočia

v polovici 17. st. klasicizmus - začiatok

Klasicizmus vznikol v polovici 17. storočia a zanikol na začiatku 19. storočia.

koniec 17. st. manierizmus - koniec

Manierizmus je umelecký a literárny sloh 16. a 17. storočia

začiatok 18. st. rokoko - začiatok

Rokoko je obdobie, ktoré sa označuje ako ako neskoré obdobie baroka (resp. pokračovanie baroka) v 18. storočí.

1770 prvá priemyselná revolúcia: mechanizácia

Prvá priemyselná revolúcia začína v Európe v druhej polovici 18. storočia a označuje prechod z agrárneho hospodárstva na masovú výrobu s deľbou práce.

koniec 18. st. barok - koniec

Barok je historické obdobie, ktoré v Európe prevládalo počas 17. a 18. storočia..