1830 romantizmus - začiatok

Romantizmus bolo myšlienkové a umelecké hnutie v prvej polovici 19. storočia.

1850 romantizmus - koniec

Romantizmus bolo myšlienkové a umelecké hnutie v prvej polovici 19. storočia.

pribl. 1860 druhá priemyselná revolúcia: elektrifikácia

Druhá priemyselná revolúcia sa začala v 19. storočí objavením elektriny a výroby prostredníctvom montážnej linky.

koniec 19. st. impresionizmus - začiatok

Impresionizmus je umelecký smer, ktorý vznikol koncom 19. storočia.

koniec 19. st. postimpresionizmus

Postimpresionizmus bol umelecký smer konca 19. storočia.

začiatok 20. st. moderna

Obdobie moderny datujeme na začiatku 20. storočia.

30-te roky 20. st. dadaizmus

Dadaizmus bol avantgardný umelecký smer, ktorý vznikol približne v 20. rokoch 20. storočia.

40-te roky 20. st. magický realizmus

Magický realizmus je prúd a typ prózy, ktorý vznikol v 40. rokoch 20. storočia.

70-te roky 20. st. tretia priemyselná revolúcia: automatizácia

Tretia priemyselná revolúcia sa začala v 70. rokoch 20. storočia prostredníctvom automatizácie pomocou pamäťovo programovateľných ovládacích prvkov a počítačov.

koniec 20. st. postmoderna

Postmoderna (postmodernizmus) je európsky myšlienkový smer konca 20. storočia

10-te roky 21. st. štvrtá priemyselná revolúcia: priemysel 4.0

Štvrtá priemyselná revolúcia sa vyznačuje používaním informačných a komunikačných technológií v priemysle.