koniec 20. st. postmoderna

Postmoderna (postmodernizmus) je európsky myšlienkový smer konca 20. storočia

10-te roky 21. st. štvrtá priemyselná revolúcia: priemysel 4.0

Štvrtá priemyselná revolúcia sa vyznačuje používaním informačných a komunikačných technológií v priemysle.