3 500 pred .n.l.   Koleso

3 400 pred .n.l.   Písmo

2 200 pred .n.l.   Spracovanie bronzu

548 pred .n.l.   Pytagorova veta

500 pred .n.l.   skrutka

400 pred .n.l.   Kuša

397 pred .n.l.   Katapult

200 pred .n.l.   Papier

825 Veterný mlyn

900 Presýpacie hodiny

950 Pušný prach

1090 Kompas

1099 Cibuľa šalotka (objavená v Európe)

1313 Delo

1315 Okuliare

1424 Whiskey

wikipedia 1433 vynájdenie kníhtlače v Európe

1492 Glóbus

wikipedia 1492 objavenie Ameriky

1498 Zubná kefka

1504 Hodinky

1593 Teplomer

1605 Noviny

1615 Mikroskop

1620 Posunková reč

1643 Prvý počítací stroj (COLOSSUS Mark 1)

1643 Tlakomer

1668 Teleskop

1679 Potápačský výstroj

1679 Parný hrniec