885 arcibisku Metod - smrť

Za svojho nástupcu určil domáceho kňaza Gorazda.

wikipedia 894 koniec vlády Svätopluka

894 kráľ Svätopluk - smrť

Na jeho miesto nastupuje jeho syn Mojmír II. Na stolec v Nitre nastupuje Svätopluk II.

1000 knieža Štefan sa stal prvým uhorským kráľom

wikipedia 1305 Poprava Williama Wallace

wikipedia 1321 smrť Matúša Čáka Trenčianskeho

Matúš Čák Trenčiansky bol označovaný ako pán Váhu a Tatier, ktorý takmer 20 rokov neobmedzene vládol na veľkej časti Slovenska

wikipedia 1431 Smrť Johanky z Arku

Jana z Arku alebo Johanka z Arku alebo Panna Orleánska bola francúzska bojovníčka proti Angličanom v storočnej vojne.

1458 Matej Korvín - uhorský kráľ

wikipedia 07. 08. 1560 Alžbeta Bátoriová - narodenie

wikipedia 27. 12. 1566 Ján Jesénius - narodenie

wikipedia 21. 08. 1614 Alžbeta Bátoriová - úmrtie

wikipedia 21. 06. 1621 Ján Jesénius - úmrtie

1643 Ľudovít XIV. - korunovácia kráľa Francúzska

1713 poprava Juraja Jánošíka

wikipedia 13. 05. 1717 Mária Terézia - narodenie

wikipedia 1740 začiatok vlády Márie Terézie

wikipedia 25. 06. 1741 korunovácia Márie Terézie v Bratislave

wikipedia 21. 10. 1750 Juraj Fándly - narodenie

wikipedia 03. 10. 1762 Anton Bernolák - narodenie

wikipedia 15. 08. 1769 Napoleon Bonaparte - narodenie

1780 koniec vlády Márie Terézie

wikipedia 1780 začiatok vlády Jozefa II.

wikipedia 29. 11. 1780 Mária Terézia - úmrtie

wikipedia 24. 03. 1785 Ján Hollý - narodenie

wikipedia 1789 George Washington (1. prezident USA)

wikipedia 1790 koniec vlády Jozefa II.

1793 Poprava Ľudovíta XVI.

wikipedia 29. 07. 1793 Ján Kollár - narodenie

wikipedia 13. 05. 1795 Pavol Jozef Šafárik - narodenie

1797 John Adams (2. prezident USA)