1804 svetová populácia dosiahla 1 miliardu obyvateľov

1907 populácia Ázie dosiahla hranicu 1 miliardy obyvateľov

1927 svetová populácia dosiahla 2 miliardy obyvateľov

1933 populácia Európy dosiahla hranicu pol miliardy obyvateľov

1960 svetová populácia dosiahla 3 miliardy obyvateľov

1968 populácia Ázie dosiahla hranicu 2 miliárd obyvateľov

1974 svetová populácia dosiahla 4 miliardy obyvateľov

1979 populácia Severnej Ameriky dosiahla hranicu štvrť miliardy obyvateľov

1987 svetová populácia dosiahla 5 miliárd obyvateľov

1987 populácia Ázie dosiahla hranicu 3 miliárd obyvateľov

1997 populácia Južnej Ameriky dosiahla hranicu pol miliardy obyvateľov

1999 svetová populácia dosiahla 6 miliárd obyvateľov

2007 populácia Ázie dosiahla hranicu 4 miliárd obyvateľov

2009 populácia Afriky dosiahla hranicu 1 miliarda obyvateľov

2011 svetová populácia dosiahla 7 miliárd obyvateľov