3 500 pred .n.l.   Dolmeny

wikipedia 2 650 pred .n.l.   Prvá pyramída

2 580 pred .n.l.   Cheopsova pyramída

wikipedia pribl. 2 500 pred .n.l.   Stonehenge

7. st. pred n.l. Apolónov chrám (Delfy)

700 pred .n.l.   Semiramidine visuté záhrady

pribl. 550 pred .n.l.   Artemidin chrám v Efeze

wikipedia 470 pred .n.l.   Diova socha v Olympii

wikipedia 432 pred .n.l.   Parthenón

406 pred .n.l.   Erechtheion

292 pred .n.l.   Ródsky kolos (Héliova socha)

wikipedia 221 pred .n.l.   Veľký čínsky múr (začiatok)

80 Koloseum v Ríme

wikipedia 537 Hagia Sofia

wikipedia začiatok 11. st. Trenčiansky hrad

wikipedia 1097 Westminsterský palác

začiatok 12. st. Bojnický zámok

wikipedia začiatok 12. st. Spišský hrad

1163 Notre Dame

12. st. Beckovský hrad

wikipedia začiatok 13. st. Červený Kameň (hrad)

wikipedia začiatok 13. st. Oravský hrad

1250 sochy Moai

začiatok 14. st. Smolenický zámok

wikipedia začiatok 14. st. Krásna Hôrka

1316 Strečniansky hrad

wikipedia 1420 Zakázané mesto

wikipedia 1504 Socha Dávida (Michelangelo)

wikipedia 1508 Dóm svätej Alžbety

1561 Chrám Vasilija Blaženého