farba (Cetacean blue) [#001440]

Slovenský názov farbyneznámy
Anglický názov farbyCetacean blue
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#001440
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(0, 20, 64)
RGB (percentuálne)0%, 8%, 25%
CMYK kód farby255, 175, 0, 191
CMYK (percentuálne)100%, 69%, 0%, 75%,
HSL kód farby221.3°, 100%, 12.5%
HSV kód farby221.3°, 100%, 25.1%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: Cetacean blue. Ako vyzerá farba?

RGB kód farby je: #001440 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 0% červenej, 7.8% zelenej a 25.1% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 100% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 74.9% čiernej zložky.

Podobné farby v databáze

RGB zložky farby #001440

Červená
(R)
0 %
Zelená
(G)
8 %
Modrá
(B)
25 %

CMYK zložky farby (255, 175, 0, 191)

Azúrová (Cyan)
(C)
100 %
Purpurová (Magenta)
(M)
68.6 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
74.9 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#ffebbf
inverzná farba
#ff1440 inverzná červená zložka
#00eb40 inverzná zelená zložka
#0014bf inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba Cetacean blue pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe Cetacean blue

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)