farba oxfordská modrá (Oxford Blue) [#002147]

Slovenský názov farbyoxfordská modrá
Anglický názov farbyOxford Blue
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#002147
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(0, 33, 71)
RGB (percentuálne)0%, 13%, 28%
CMYK kód farby255, 136, 0, 184
CMYK (percentuálne)100%, 53%, 0%, 72%,
HSL kód farby212.1°, 100%, 13.9%
HSV kód farby212.1°, 100%, 27.8%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: oxfordská modrá Oxford Blue. Ako vyzerá oxfordská modrá farba?

RGB kód farby je: #002147 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 0% červenej, 12.9% zelenej a 27.8% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 100% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 72.2% čiernej zložky.

Podobné farby v databáze

RGB zložky farby #002147

Červená
(R)
0 %
Zelená
(G)
13 %
Modrá
(B)
28 %

CMYK zložky farby (255, 136, 0, 184)

Azúrová (Cyan)
(C)
100 %
Purpurová (Magenta)
(M)
53.3 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
72.2 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#ffdeb8
inverzná farba
#ff2147 inverzná červená zložka
#00de47 inverzná zelená zložka
#0021b8 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba oxfordská modrá pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe oxfordská modrá

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)