farba kráľovská modrá (Royal blue (dark)) [#002366]

Slovenský názov farbykráľovská modrá
Anglický názov farbyRoyal blue (dark)
RGBHEX (šestnástkový) kód farby#002366
RGB (desiatkový) kód farbyrgb(0, 35, 102)
RGB (percentuálne)0%, 14%, 40%
CMYK kód farby255, 168, 0, 153
CMYK (percentuálne)100%, 66%, 0%, 60%,
HSL kód farby219.4°, 100%, 20%
HSV kód farby219.4°, 100%, 40%

Charakteristika farby

Pomenovania farby: kráľovská modrá Royal blue (dark). Ako vyzerá kráľovská modrá farba?

RGB kód farby je: #002366 v šestnástkovom tvare (hexadecimálnom). Pri rozdelení farby podľa farebného modelu RGB na tri základné zložky farba obsahuje 0% červenej, 13.7% zelenej a 40% modrej zložky. Pri rozdelení farby podľa farebného modelu CMYK na štyri základné zložky farba obsahuje 100% azúrovej, 0% magenty, 0% žltej zložky a 60% čiernej zložky.

RGB zložky farby #002366

Červená
(R)
0 %
Zelená
(G)
14 %
Modrá
(B)
40 %

CMYK zložky farby (255, 168, 0, 153)

Azúrová (Cyan)
(C)
100 %
Purpurová (Magenta)
(M)
65.9 %
Žltá (Yellow)
(Y)
0 %
Čierna (Black)
(K)
60 %

Samostatné zložky RGB

Najbližšie bezpečné farby

Opačné farby (inverzné)

#ffdc99
inverzná farba
#ff2366 inverzná červená zložka
#00dc66 inverzná zelená zložka
#002399 inverzná modrá zložka

Farebné prechody

Gradient k odtieňom k bielej a čiernej farby

Farebný prechod (linárny gradient) od zvolenej farby k čiernej a bielej farbe (angl. Tints and Shades).

prechod k čiernej farbe prechod k bielej farbe

Gradient k inverznej farbe

Sýtosť farby (zmena sýtosti)

Ako vyzerá farba kráľovská modrá pri zmene sýtosti.

Aká farba sa hodí k farbe kráľovská modrá

Pri ladení farieb je potrebné zohľadniť jas farby. Zladenie farieb môžete dosiahnuť kombináciou rôznych odtieňov tej istej farby, a výsledok pôsobí harmonicky. Zladiť môžete akúkoľvek farbu s jej tmavšími či bledšími odtieňmi. Na palete nižšie je monochromatická farba tejto farby (zmena jasu)